Miljö- och kvalitetspolicy

 

 

Valles Maskinservice AB utför maskinreparationer och legotillverkning samt säljer industriförnödenheter i Östergötland

 

 

Våra tjänster/produkter ska överensstämma med kundens uttalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande för­fattningar. Det är en självklarhet för oss att hålla oss informerade om och följa innehåll i lagar, förordningar och andra krav som berör vår verksamhet.

 

Vi strävar efter att alltid erbjuda tjänster/produkter som överträffar kundens förväntningar och som är bättre än konkurrenternas alternativ.

 

Vi arbetar för ökad återvinning av material och utrustning samt för minimerad miljöpåverkan från kemikalier och transporter. Allt agerande skall präglas av kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön.

 

Vi arbetar ständigt med nya mål för att förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

 

Fortbildning och personalutveckling är ett naturligt led i företagets ambition att kontinuerligt höja kompetensen och medvetenheten i kvalitets- och miljöfrågor hos våra anställda.

 

 

 

 

 

2016-09-01

 

 

 

 

 

Lars-Gunnar Karlsson

 

 

Verkställande direktör,

Valles Maskinservice AB

 

Arbetsmiljöpolicy

 

 

Valles Maskinservice AB utför maskinreparationer och säljer industriförnödenheter i Östergötland

 

 

Vårt övergripande mål med arbetsmiljöarbetet är upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön och att förebygga ohälsa och olycksfall.

 

Arbetsförhållandena ska så långt det är möjligt anpassas till medarbetarnas olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende.

 

Varje arbetare har ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.

 

Varje medarbetare har ansvar att ta del av den information som finns tillgänglig.

 

Vid arbete utanför våra lokaler har var och en, dels ansvar för att informerad sig om eventuella risker och dels att vidta de skyddsåtgärder som erfordras.

 

När delegering av arbetsuppgifter skett skall inblandade parter vara väl insatt i vad arbetsuppgifterna innebär.

 

Beslut i frågor som rör arbetsmiljön skall ske i samråd med de anställda

 

 

 

2011-05-02

 

 

 

 

 

Lars-Gunnar Karlsson

 

 

Verkställande direktör,

Valles Maskinservice AB